INSSPOLO nasReferencie- slovomReferencie- obrazomOprávnenia a certifikátyKontakt

INSSPOL inštalačná stavebná spoločnosť s r.o.
kúrenie, voda, plyn

O nas

INSSPOL inštalačná stavebná spoločnosť

Prácu zabezpečuje pracovný kolektív s bohatými skúsenosťami a praxou v príslušných profesiách.

Počas 22 ročnej činnosti sme zrealizovali mnohé náročné stavby. Naša činnosť je zameraná na práce spojené s výrobou a dodávkou tepelných energií pre budovy a objekty všetkých druhov. Vlastníme všetky potrebné oprávnenia pre činnosti, ktoré naša firma vykonáva. Sme taktiež držitelmi certifikátu kvality ISO 9001.

Popis činností:

- Ústredné vykurovanie (plynové kotle, elektrokotle, kotle na alt. palivá, radiátory, konvektory, podlahové vykurovanie, stenové vykurovanie, žiariče,  slnečné kolektory, fotovoltaické kolektory, tepelné čerpadlá)

- Zdravotechnické inštalácie

- Strojovne chladu

- Rozvody (pary, vykurovacej vody, chladiacej vody)

- Rozvody plynu (Vysokotlakého, stredotlakého, nízkotlakého, propán butánu, acetylénu, dusíka, stlačeného vzduchu, argónu, bioplynu)

- Regulačné stanice plynu

- Vonkajšie kanalizácie a vodovody

- Horúcovody a parovody

- Inžinierske siete

- Stavebné práce

- Pozemné stavby


- Vzduchotechnika

- Klimatizácia

- Meranie a regulácia


- Projektantská činnosť


k týmto prácam zabezpečujeme všetky potrebné skúšky a revízie
K našim činnostiam patria aj opravy a rekonštrukcie, výmeny jednotlivých opotrebovaných resp. nefunkčných zariadení

 

 

INSSPOLO nasReferencie- slovomReferencie- obrazomOprávnenia a certifikátyKontakt